Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up


 

HU  |  DE  |  EN  

 

Kedvezményezett neve: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00044
Támogatás összege: 490.609.018,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

A Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben címmel megjelent felhívásban Magyarország Kormánya célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását, a humán közszolgáltatások tekintetében a területi különbségek csökkentését, a társadalmi felzárkózás folyamatát, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, foglalkoztathatóságuk javításával munkaerő-piaci helyzetük erősítését. A Széchenyi 2020 program keretében a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. helyi önkormányzatokkal, önkormányzati intézményekkel és civil szervezetekkel közösen létrehozott konzorciumban sikeresen vett részt.

Az Európai Unió 495 millió forint vissza nem térítendő támogatásával 2018. augusztus 29. napján megnyílt Keszthelyen a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Iroda. A projekt szakmai megvalósítása során a munkaerő-piaci tevékenységeken kívül számos kulturális és közösségépítő rendezvény valósult meg, továbbá különböző témákban képzések és tréningek segítik a térségben élőket

Célkitűzések kiemelten:

 • a közszolgáltatások bevezetésével és fejlesztésével komplex módon segítse a társadalmi felzárkózást, alapozva a valós helyi szükségletekre és igényekre, bevonva a helyi közösségek tagjait,
 • közösségfejlesztések támogatása a vidéki településeken, melynek célja a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása, az öngondoskodó élhető és életképes vidék megteremtése,
 • a munkaerő-kereslet és munkaerő-kínálat helyi szintű összehangolása,
 • a közösségi programok által a család modell morális és mentális erősítése, az elszigeteltség megszüntetése, a helyi közösség erősítése a lokális problémák megoldása céljából.

A projekt közvetlen célcsoportja különösen:

 • hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek
 • a helyi közszolgáltatásban dolgozók,
 • nemzetiségek, etnikumok.
 • a projekt hatóterületén élő teljes lakosság
  • pályakezdők, álláskeresők
 • a munkaadók és szakmai szervezeteik,
 • a megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők.

A projekt közvetett célcsoportja különösen:

 • a térség civil szervezetei,
 • a térség vállalkozói, vállalkozói érdekképviseleti szervezetei,
 • a térség közművelődési, kulturális intézményei,
 • a térségbe látogató turisták.  

Szakmai tevékenységek

 • hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok, egyéni kompetenciák felmérése, számukra a munkaerőpiacon való aktív részvételhez az önálló életvitelre való felkészítést segítő tanácsadások és programok, az önfenntartó életmód népszerűsítése,
 • mentori tevékenység
 • formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása,
 • munkavállalást segítő szolgáltatások, tanácsadások, munkába történő beilleszkedési időszakban előforduló válsághelyzetekben és a munkahelyi konfliktusok feloldásában segítség nyújtása,
 • a lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
 • közösségi fejlesztési programok helyi lakosok számára
 • fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programok
 • a helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok
 • fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok, pályaválasztási tanácsadások, workshopok
 • egyéni szolgáltatások, mentoring, coaching,
 • önkéntes központ létrehozása és működtetése.

Továbbá: családi napok, közös ünnepek, kulturális programok (folklór esték, adventi délutánok), helyi hagyományos rendezvények, valamint séták, túrák, kirándulások szervezése és lebonyolítása.  A programok INGYENESEK!

Humán szolgáltatások

A humán szolgáltatás olyan tevékenység, amelyben a résztvevők mindegyikére jellemző az egyediség, akár szolgáltató, akár szolgáltatást igénylő. Az egyéni program keretében minden ügyfél igényelhetett olyan szolgáltatást, melynek során elsajátított technikák, ismeretek, készségek, képességek segíthetik a jövőben is a preferált célállások meghatározásában, felkutatásában, a pályázati anyag elkészítésében, a betöltött pozíció megtartásában.

Konzorciumvezető: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Konzorciumi partnerek: Goldmark Károly Művelődési Központ, KÖZ-ÉRT Egyesület, HANGYA Szociális és Szolgáltató Szövetkezet, Egyesített Szociális Intézmény, Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa települések.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.03.01. - 2021.08.31.

Dokumentumok

Szórólap projekt kezdéskor

Sajtóközlemény

Kiadvány a projekt eredményeiről